Nyheder

Side 1 af 12  > >>

18-08-2015

Grille – stege - koge - bage med solen som energikilde.

Brug den på alle breddegrader sommer og vinter når der er klar sol.

I haven – sommerhuset – på camping – på stranden.Den er gratis at bruge, fordi den bruger solen som eneste energikilde. 

Et moderne udekøkken i gedigen tysk kvalitet hvor du fremstiller alle måltider.

 

Standard Montering

 

Hvad er med i standard montage og installation ?:
Etplanshus med taghældning på max. 30 grader og eternitplader
Standard panelopstilling i henhold til Gaia Solar datablade på pakker
Der findes allerede en oplagt føringsvej fra solcelleanlæggets placering til vekselretteren.
Vekselretteren monteres ved siden af el skabet som er let tilgængelig
Montagesystem er standard med ansatsbolte
Kørsel maks. 30 min. hver vej.

Hvad er ikke inklusive ?:
Leje, opstilling og nedtagning af stillads
Etablering af helt ny føringsvej
Hvad kan evt. kræve mere tid end tiden afsat til en standard montage ?:
Tag materialer f. eks.:
Tegl (Glaseret, brændte og beton)
_ Det tager tid at bore igennem hårde teglsten og gennemboringen skal fortages forsigtigt da   teglstenen kan knække.
Alternativt kan der anvendes tagkroge (fæstnes på spærene), vær opmærksom på, at der skalskæres lidt af teglstenen væk for at krogen kan være der.
Skifer
_ Det samme gør sig gældende som ved tegl. Dog er tagkroge ikke en mulighed.
Tagpap
_ Det kan være tidskrævende at lokalisere spærene med en lægtesøger
_ Der skal monteres ansatsbolte i hvert spær, det betyder flere ansatsbolte
Afvigelser fra standardopsætning f.eks.:
Opsplitning af panelfelt i flere sektioner på samme tagflade
Opsplitning af panelfelt i flere sektioner på forskellige tagflader
Vende panelfeltet så panelerne ”ligger” ned
Flere paneler

 

 

Forrige side: Montering af anlægget  Næste side: Bacic Line Black