Nyheder

Side 1 af 12  > >>

18-08-2015

Grille – stege - koge - bage med solen som energikilde.

Brug den på alle breddegrader sommer og vinter når der er klar sol.

I haven – sommerhuset – på camping – på stranden.Den er gratis at bruge, fordi den bruger solen som eneste energikilde. 

Et moderne udekøkken i gedigen tysk kvalitet hvor du fremstiller alle måltider.

 

Sådan fungerer et solcelleanlæg

 

El-produktionen fra eget solcelleanlæg afregnes i Danmark efter netto­målingsordningen. Husstandens elmåler løber baglæns eller forlæns, af­hængigt af solcelleproduktionen og husstandens aktuelle strømforbrug.

På solrige dage sendes overskydende el ud på el-nettet og din elmåler løber således baglæns. Derimod på dage hvor solen ikke skinner, vil du trække el fra nettet på sædvanlig vis, og din elmåler løber forlæns.

Selve solcelleanlægget består af et antal paneler, der er koblet sammen og forbundet med en vekselretter via et elkabel. Vekselretteren omdanner den producerede strøm fra jævnstrøm til vekselstrøm, som du kan bruge direkte i din bolig eller sende ud på nettet, når du har over­skud.

Vores kvalitetsanlæg har en forventet levetid på over 30 år, uden det store vedligehold. Panelerne er nemlig selvafrensende ved en minimums­hældning.

Efter cirka 2 års drift har et solcelleanlæg i Danmark, produceret den samme mængde energi, som blev brugt til at fremstille anlægget.