Nyheder

Side 1 af 12  > >>

18-08-2015

Grille – stege - koge - bage med solen som energikilde.

Brug den på alle breddegrader sommer og vinter når der er klar sol.

I haven – sommerhuset – på camping – på stranden.Den er gratis at bruge, fordi den bruger solen som eneste energikilde. 

Et moderne udekøkken i gedigen tysk kvalitet hvor du fremstiller alle måltider.

 

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR 12 VOLTS ENKELTPANEL SYSTEM

 

Vejledningen bør følges punktvist og læses inden arbejdet påbegyndes.

 1. Undersøg om leverancen er komplet. Eventuelle fejl og mangler meddeles sælgeren.
 2. Placer batteriet tørt og ventileret. Ifølge danske regler er det forbudt at opstille batterier indendørs da de udvikler gasser. Batteriet skal placeres i udhus, garage eller lignende.
 3. Monter laderegulatoren tørt og så tæt på batteriet som muligt.

ADVARSEL

 

 • Solcellepaneler producerer strøm, når de udsættes for lys. Selv ved lidt lys er der  spænd­ing på panelet. Afdæk altid solcellepanelet  for lys, når du arbejder med det.
 • Brug isoleret værktøj.
 • Rør aldrig ved blottede kabelender.

 

 1. Fjern sikringen fra laderegulatoren inden tilslutning.
 2. Monter ledningerne til alle forbrugssteder (lamper, fjernsyn o.lign.).

Forbind ledninger fra forbrugssteder til laderegulatoren.

Vær opmærksom på at tilslutte plus og minus rigtigt.

 1. Monter ledning mellem batteri og lade­regulator, men vent med at montere sikringen i sikringsholderen.
 2. Monter solpanelet på dets endelige placering. Panelet kan monteres plant eller på en skrå flade. I Danmark anbefales en vinkel fra vandret på op til 45 grader om sommeren og 60 grader om vinteren i retningen stik syd.

Brug kun bolte og møtrikker af rustfrit stål.

 1. Forbind solpanelet til laderegulatoren.

Vær opmærksom på at tilslutte plus og minus rigtigt.

 1. Kontroller at alle forbrugssteder er afbrudt, at alle kabelforbindelser er korrekt monteret.
 2. Monter sikringen i laderegulatoren og sikringen i sikringsholderen ved batteriet.
 3. Fjern afdækningen fra solpanelet.

 

.

 

 1. Bemærk at laderegulatoren udkobler strømmen til forbrug hvis batteriet ikke er tilstrækkeligt opladet. Dette gælder kun for laderegulator med batterivagt. Ladestrøm vises med lysdioder på laderegulatoren.
Forrige side: Solcelle Radio  Næste side: EcoFan