Nyheder

<< <  Side 12 af 12

13-09-2010

Solcelleanlæg skal uden problemer kunne levere strøm langt ud i fremtiden, derfor skal det være et erfarent og kvalificeret team der står bag. Den 7 Maj 2010 indgik tre firmaer derfor i et tæt samarbejde omkring levering og montering af solcelle anlæg.

 

 

Skyggepåvirkning

Et solcelleanlæg er meget følsomt overfor skyggepåvirkning, og producerer mærkbart mindre strøm ved skyggepåvirkninger. Det er meget vigtigt at du placerer dit anlæg så der ikke er nogle skygger der rammer det i løbet af dagen. Solcellepaneler er serieforbundne, og dette betyder i praksis, at en skygge på et mindre areal, kan lukke for strømproduktionen fra et meget større areal. Det er derfor vigtigt at placere anlægget på en flade der er skyggefri i tidsrummet mellem kl. 9 og 17.

I figuren nedenfor vises en række skyggefaktorer der kan have indflydelse på et solcelleanlægs ydelse. De typiske skyggegivere er træer, modstående bygninger, kviste og andre opstående, skyggegivende elementer i tagfladen. Kan man ikke finde et skyggefrit område på taget til placering af solcelleanlægget, er det i nogle tilfælde muligt at koble anlægget intelligent sammen rundt om en den eventuelle skygge, og at simulere effekten af skyggen i et 3D simuleringsprogram.

Den gyldne regel er dog - undgå skygger, det vil reducere ydelsen.

 

 

Forrige side: Lovgivning  Næste side: Placering og udnyttelse