Nyheder

<< <  Side 12 af 12

13-09-2010

Solcelleanlæg skal uden problemer kunne levere strøm langt ud i fremtiden, derfor skal det være et erfarent og kvalificeret team der står bag. Den 7 Maj 2010 indgik tre firmaer derfor i et tæt samarbejde omkring levering og montering af solcelle anlæg.

 

 

Lovgivning

Generelle byggeregulativer

Solceller skal, i henhold til lovgivningen, betragtes som alle andre materialer. I lokalplaner kan solceller specifikt være benævnt og undtaget for krav til f.eks. en specifik tagløsning. Men der kan også være krav om maksimal glansværdi for tagmaterialer. Disse krav skal solcelleanlæg i de fleste tilfælde overholde, hvorfor vi hos Gaia Solar producerer vores paneler med antirefleksionsbehandlet glas.

Rammebetingelser for produktion af solcellestrøm

Private husstande:
Folketinget har vedtaget den såkaldte "nettomålingsordning", der i foråret 2010 blev lovfæstet. Det betyder, at man ikke skal betale afgift for solcelleanlæg, som dækker forbruget af strøm i boliger og institutioner. Ordningen gør det muligt at "indsætte" eventuel overskydende el fra solcellerne på det offentlige elnet. Denne el kan så "hæves" igen, når solen ikke skinner, og du har brug for elektriciteten. Husstandens elmåler løber ganske enkelt baglæns eller fremad, afhængigt af den aktuelle solcelleproduktionen og husstandens aktuelle strømforbrug.


Boligforeninger og Offenlige institutioner o.l.:
For solceller installeret i anden, ikke-erhvervsmæssigt benyttet bebyggelse gælder samme regler som for private husstande. Her må maksimalt installeres et solcelleanlæg med en effekt på 6 kWp per 100 m2 gulvareal. Der må dog maksimalt installeres 50 kWp.


Erhvervsbygninger og Industri:
For el, der produceres på forbrugsstedet, samtidig med at det forbruges, skal der ikke betales energiafgifter mv. Ved selv at producere en del af sin elektricitet kan man altså spare hele elprisen. Solceller producerer mest om dagen, hvor virksomheder typisk har det største forbrug. Ved integration af solceller i erhvervsbyggeri kan der altså typisk spares 1 kWh på elregningen pr. produceret kWh. Produktion fra solceller på erhvervsejendomme, hvor elektriciteten ikke bruges samtidig med at den produceres, kan afsættes på elnettet efter følgende regler. Den systemansvarlige virksomhed afsætter elproduktionen på spotmarkedet og der gives et pristillæg, som sammen med markedsprisen sikrer en afregning på 60 øre/kWh i 10 år og 40 øre/kWh i de følgende 10 år.